battle


Let's show some freestyle!

Sponsor :mitsuki
2018-11-02 00:00:00 ~ 2018-11-30 00:00:00

END


Defender
mitsuki

Round 1

Kendama free style